De Mick

Welkom bij De Mick, waar mensen werken voor mensen

De Mick, gesitueerd te midden van de Brasschaatse bossen, bestaat uit 3 entiteiten:

  • een ziekenhuis voor residentiële, gespecialiseerde, multidisciplinaire revalidatie voor neurologische, locomotorische en chronische aandoeningen en palliatieve zorgen.
  • een woon- en zorgcentrum waar bejaarden een thuis vinden in 3 leefgroepen met aanpalend een centrum voor kortverblijf.
  • De Vrije Vlinder, een thuis voor volwassen personen met een motorische handicap als gevolg van een niet- aangeboren hersenletsel.


      DE VRIJE VLINDER STRIJKT TIJDELIJK NEER IN ANTWERPEN!
      De Vrije Vlinder neemt de zorg, de begeleiding en de dagbesteding op van 22 
      bewoners die in afwachting van de realisatie van een nieuwbouw, nog een tijd in de   
      Notelaar blijven wonen. De Notelaar werd omgedoopt naar De Vrije Vlinder Antwerpen.
      Dit nursingtehuis biedt een thuis mét zorg aan volwassen personen 
      met een motorische handicap en bevindt zich in Berchem in de Vredestraat 93.